Etologi, “förhör”, 8 maj 2019


1) -Vad är den enklaste formen av inlärning? Ge några exempel!

 Svar: Lära sig att inte reagera på nyckelretningar! Exempelvis duvor på torget, rådjur i trädgårdarna


2) -Hur gör man för att ändra en nyckelretning för ett medfött beteende? -Vad kallas denna form av inlärning?

Svar: “Pavlovś hundar”! Genom att införa en alternativ nyckelretning i samband med utfodring av ett hungrigt

djur framkallas ett medfött beteende som svar på den alternativa retningen.


3) Beskriv “försök-och-fel-metoden”!

Svar: Genom slumpmässiga försök “lär sig” djuret att göra på rätt sätt, det sätt som leder till en belöning


4) -Hur funkade “Skinners box”?

-Vilka resultat kom man fram till genom att studera djuren i “Skinners box”?

Svar:

I en “box” finns spakar, knappar, lampor och högtalare. Drar man i en viss spak, när en lampa tänds, får man

en belöning. Tanken är att “önskat beteende belönas”. Genom slumpmässiga försök kommer det hungriga

djuret att “lära sig” vilkt beteende som leder till belöning.

Resultat:


1) Djur lär sig genom försök-och-fel-metoden!


2) Ge inte belöning varje gång djuret presterar rätt! Om man “snålar på belöningen” förstärks det önskade beteendet!


3) Olika belöningars relativa betydelse