Genmutationer och dess konsekvenser:Det här är en gen:

TTA CCG GCA TAG ATA CCG CCG TTA

Ursprunglig sekvens av aminosyror som genen kodar för (s. 52):

Asn, Gly, Arg, Ile, Tyr, Gly, Gly, Asn

proteinets funktion är att bryta ner laktos.Dessa ”fel” kan ske vid replikationen:

1) Det tillkommer en kvävebas

2) Det försvinner en kvävebas

3) En kvävebas byts ut mot en annan-Vilka konsekvenser får följande genmutationer?

 

Exempel 1: TTA CCG TGCA TAG ATA CCG CCG TTA

Konsekvens?_______________________________________Exempel 2: TTA CCG GCA TA ATA CCG CCG TTA

Konsekvens?_______________________________________Exempel 3: TTA CCG GCA TAG ATT CCG CCG TTA

Konsekvens?_______________________________________Exempel 4: TTA CCG GCA TAG ATA CCA CCG TTA

Konsekvens?_______________________________________