N18b:¤ laborationer: 4 okt 2018

¤ stapeldiagram med standardavvikelse i Excel: 8 okt 2018

 
område: "DNA, Gener, Kromosomer"

¤ MÅL för området: 12 dec 2018
¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå?, 7 nov 2018
 
¤ LÄNKAR:
Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 12 nov 2018
¤ Hur fungerqar Livet, svaren, 21 nov
¤ lektion: Mutationer och dess konsekvenser, 16 nov
lektion: mutationer, svaren, 21 nov
lab: DNA och Kromosomer, 21 nov 2018

¤ lektion: Befruktningen, embryoutveckling, foserdiagnostik, 26 nov 2018
¤ lektion: IVF, Sälja sperma? CRISPR, 27 nov 2018
¤ lektion: cellcykeln, 4 dec 2018
lektion: Klassisk genetik, 5 dec 2018
lektion:
Klassisk genetik, Metodik och uppgifter, 11 dec 2018
lab: Klassisk genetik + blodgrupper, 12 dec 2018
 


  område: "Liv"
¤ Mål, 21 okt 2018
¤ Ange källor. enl Harvard
¤ lektion: Livets uppkomst, 28 aug 2018
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ lab: -Vad skall rapporten innehålla? 5 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 12 sept 2018
lab: En Fett söt lab, 19 sept 2018
resultat: En Fett söt lab, 10 okt
lektion: ämnesutbyte i cellen, 2 okt 2018
¤ läxa: Ämnesutbyte i cellerna, 2 okt 2018
¤ lab: Osmos, 3 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 10 okt 2018
lektion: DNA, gener, kromosomer, 16 okt 2018