N18b:
¤ laborationer: 4 okt 2018

¤ stapeldiagram med standardavvikelse i Excel: 8 okt 2018
område: Etologi

¤ veckoplanering, 27 maj 2019
¤ Mål: för Etologi, 4 juni 2019
¤ Lektion: medfödda beteenden, instinkter, nyckelretningar, 22 april
¤ läxa, etologi, 22 april 2019
¤ lektion: Inlärning, 8 maj 2019
¤ "Förhör" 9 maj 2019
¤ lab: Medfött/Inlärt beteende
¤ lektion: Prägling, 15 maj 2019
¤ lektion: Kommunikation, 20 maj 2019
¤ lektion: Försvarsbeteende och Flockliv, 22 maj 2019
¤ lektion: Mer fokus på altruism, superorganism

område: Evolution
¤ veckoplanering
¤ MÅL för området: 3 april 2019
¤ lektion: Jäm
förande anatomi, 22 jan 2019
¤ lektion: Människans skelett, 22 jan

lab: Jämförande anatomi, 23 jan 2019
¤ Jämförande anatomi KAN leda fel! 21 jan 2019
¤ lektion, Selektion + användbara termer

¤ lektion: Urval genom:
a)
samevolution
b) Sexuellt urval, 5 feb 2019
                                            ¤ lektion: Artbildning, 6 feb 2019
  lektion: fossil, sedimentära bergarer 13 feb 2019
uppgift: Tidslinje, 19 feb 2019
lektion: Viktiga evolutionära händelser, 4 mars 2019
lektion: Konvergent evolution, 11 mars 2019
¤ fakta: Människans öga vs. bläckfiskens öga, 13 mars 2019
¤ lektion: Syrets utveckling, 13 mars 2019
¤ lektion: artiklar om människans utveckling, 25 mars
¤ lektion: Teorin om "strandapan", 27 mars 2019
område: "Genetik och Genteknik"
¤ MÅL för området: 27 dec 2018
¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå?, 7 nov 2018  
¤ LÄNKAR: Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 12 nov 2018
¤ Hur fungerqar Livet, svaren, 21 nov
¤ lektion: Mutationer och dess konsekvenser, 16 nov
lektion: mutationer, svaren, 21 nov
lab: DNA och Kromosomer, 21 nov 2018
¤ lektion: Befruktningen, embryoutveckling, foserdiagnostik, 26 nov 2018
¤ lektion: IVF, Sälja sperma? CRISPR, 27 nov 2018
¤ lektion: cellcykeln, 4 dec 2018
lektion: Klassisk genetik, 5 dec 2018
lektion: Klassisk genetik, Metodik och uppgifter, 11 dec 2018
lab: Klassisk genetik + blodgrupper, 12 dec 2018
¤ Bestäm din blodgrupp, uppgifter, "spel"

 

  område: "Liv"
¤ Mål, 21 okt 2018
¤ Ange källor. enl Harvard
¤ lektion: Livets uppkomst, 28 aug 2018
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ lab: -Vad skall rapporten innehålla? 5 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 12 sept 2018
lab: En Fett söt lab, 19 sept 2018
resultat: En Fett söt lab, 10 okt
lektion: ämnesutbyte i cellen, 2 okt 2018
¤ läxa: Ämnesutbyte i cellerna, 2 okt 2018
¤ lab: Osmos, 3 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 10 okt 2018
lektion: DNA, gener, kromosomer, 16 okt 2018