N18b:¤ laborationer: 4 okt 2018

¤ stapeldiagram med standardavvikelse i Excel: 8 okt 2018

 
område: Genetik
¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå?, 7 nov 2018  
¤ LÄNKAR:
Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 12 nov 2018
¤ lektion: Mutationer och dess konsekvenser, 16 nov
lab: DNA och Kromosomer, 14 nov 2018


  område: "Liv"
¤ Mål, 21 okt 2018
¤ Ange källor. enl Harvard
¤ lektion: Livets uppkomst, 28 aug 2018
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ lab: -Vad skall rapporten innehålla? 5 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 12 sept 2018
lab: En Fett söt lab, 19 sept 2018
resultat: En Fett söt lab, 10 okt
lektion: ämnesutbyte i cellen, 2 okt 2018
¤ läxa: Ämnesutbyte i cellerna, 2 okt 2018
¤ lab: Osmos, 3 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 10 okt 2018
lektion: DNA, gener, kromosomer, 16 okt 2018