N18b:


    område: "Liv"

¤ Mål, 22 aug 2018
¤ Ange källor. enl Harvard
¤ lektion: Livets uppkomst, 28 aug 2018
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ lab: -Vad skall rapporten innehålla? 5 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 12 sept 2018
lab: En Fett söt lab, 19 sept 2018