Kommunikation, 20 maj 2019


Kemiska signaler (s. 209):


  1. Vad kallas de signalmolekyler som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden?

Svar: feromoner


  1. VARFÖR har hanarna (nattlevande fjärilar) större antenner än honorna? Svar: Evolution har -via naturligt urval- gynnat hanar med ”bäst luktsinne” (= störst antenner). Dessa hanar har störst chans att hitta honorna och därmed störst möjlighet att få föra sina gener vidare. Samtidigt är det en nackdel att ha ALLTFÖR stora antenner (sämre flygförmåga).


  1. Fyll i nedanstående tabell:Djur:


-Vilket ”budskap”/vilken information förmedlar djuret genom att använda doftsignaler?


Myra

-Vem är du?”, ”-Vän eller fiende?”, ”-Vilket myrsamhälle kommer du ifrån?”, “vi har stött på ett hinder på vägen. Hämta hit “the heavy lifters”

https://news.vanderbilt.edu/2017/07/10/decoding-ants-coat-odors/

https://www.youtube.com/watch?v=BVkdw5s3joI


Hund

här är jag”, ”jag är 14 år gammal och mycket brunstig”

http://www.unt.se/husdjur/med-nosen-som-verktyg-1518962.aspx


Rådjur


Här finns jag, detta är mitt revir”


Möss

-Vän eller fiende?”, ”-Vilken grupp tillhör du?”


Människa

Jag har den här sortens immunförsvar”,

(vi väljer partner efter lukt), http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25348&a=64025&l=sv

så här långt har jag kommit i min menstruationscykel

(Feromoner synkar menstruationscykeln!) http://illvet.se/fraga-oss/varfor-far-kvinnor-menstruation-samtidigt


Jag är panikslagen!”: http://www.youtube.com/watch?v=JTkmG8tovWU&feature=relatedVisuella signaler: (s. 212)


4) Fyll i nedanstående tabell:Djur:


-Vilket ”budskap”/vilken information förmedlar djuret genom att använda visuella signaler?


Bi:

Lärobokens författare har utelämnat att information om energiavståndet till maten kommuniceras genom att biet ”vaggar” med bakkroppen när det ”dansar”. 1 sekunds ”vaggande” = maten finns en kilometer bort. Finns maten helt nära kupan blir dansen ”en cirkel” (se s. 212)!

http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U


Gråtrut:

Picka här, så att jag kan få kräkas på dig, lilla vän”


Hund:

Jag är arg”, ”Jag underkastar mig”, ”Jag är glad”,

Jag är intresserad”


Människa:

Jag ser Dig”, ”Jag vill va ifred!”, ”Jag är på min vakt!”, ”Jag är intresserad av dig!”, ”Jag är nedstämd”


5) -Hur stor andel av kommunikationen mellan oss människor sker utan ord?Akustiska signaler: (s. 210)6) -Varför låter inte Gräshoppornas ”spelande” likadant för oss som det gör för dem? Svar: Vi uppfattar ljud i frekvensregistret 20-20000 Hz och det ljud gräshopporna producerar ligger till stor del utanför vårt hörbara frekvensområde (över 20 000 Hz)! DE hör ljuden, men inte vi!!


  1. I Sverige finns det ca 2250 olika arter myggor. -Varför lägger inte hanmyggor märke till honmyggor av en annan art? Svar: De hör dem inte! Därför märker de dem inte!


  1. Fyll i nedanstående tabell:


Djur:

Så här producerar de ljud:


Gräshoppa:

Gnider bakben mot vingarna, ”stridulerar”

http://www.youtube.com/watch?v=nyglT-rWE5c


Fisk:

http://www.antus.org/ubat.htm

olika för olika arter. Många använder sin simblåsa. Andra fiser eller använder tänderna.

Människa:


Med stämbanden och munhålan!
Övrigt:

Fångst av jättebläckfisk m h a ljudvågor: http://www.youtube.com/watch?v=_z2Lfxpi710


Spindlar gör konstiga ljud: http://www.youtube.com/watch?v=Et--lFINQOM&feature=related