lab: Jämförande anatomiUppgifter:

  1. Kolla igenom papperen med Fågelskelettets olika delar (delas ut vid lab, eller se länk nedan).


  1. Kolla på den grillade kycklingen: -Var är fjädrarna? -Var är tarserna? -Var är de stora bröstmusklerna?


  1. Undersök kycklingen försiktigt och leta efter de beskrivna skelettbenen. Börja t ex med en arm ("vinge") eller ett ben ("lår"). Lägg de identifierade benen på ett papper, rita en pil och skriv benets namn. Fota när ni är klara!


  1. Jämför kycklingens skelett med människans skelett med avseende på skillnader och likheter!

-Vilka förklaringar finns till de funna likheterna/skillnaderna?Bedömning: Praktiska arbetet i lab, hur tydligt och pedagogiskt kycklingens skelettdelar visas och slutligen hur många likheter/skillnader ni kan visa på, samt kvaliteten på de förklaringar ni ger till funna likheter/skillnader.Här är länken som undersökningen bygger på! Dessa ben skall ni finna, fotografera och jämföra med människans motsvarande ben:

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/skelettfranfaglar/faglarsskelett.372.html