N18b, rapport Mikroskop/stereolupp inlämnas senast mån v. 38Rapporten skall innehålla:¤ teckningar (med pilar!) på växten resp. insekten i olika förstoringsgrader


¤ obs! numrera bilderna och skriv Bildtext!


¤ Inledning med syfte/bakgrundsfakta. Skriv om det som dina pilar pekar på. Försök att förklara funktionen hos det du har ritat av! Skriv lite bakgrundsfakta om växten/insekten.


¤ Besvara de tre frågorna (se instruktionen)


¤ glöm inte att hänvisa till källor!