Biologi 5 okt 2018Lab: Osmos (snabbinstruktioner):Varje grupp (3 pers per grupp):

¤ Hämta fem provrör och ett provrörsställ. Märk rören (spritpenna) med

 0%, 1%, 2.5% , 5% och 10%

¤ Häll upp saltlösning till halva rörens höjd.

¤ Hämta en bricka och en potatis (el. gurka?)

¤ Skär till 5 st ”MacD-strips” av grönsaken. Lägg dem på ett papper och numrera dem. Väg, mät och kläm (skala: 1-10)! Anteckna värdena.

¤ Lägg ett ”strip” i varje saltlösning.

¤ Efter 1 timme utvärderas resultaten. Väg, mät och kläm, igen! Anteckna värdena.

¤ gör tabell/tabeller

¤ rita graf/grafer

 ¤ Bestäm värdet på den ”fysiologiska koksaltlösningen”obs! Medans ni väntar: Undersök osmos-fenomenet i celler av rödlök! Gör ett tunt preparat av lökens röda ytterskikt. Använd mikroskop för att zooma in på de röda cellerna. Fotografera dem! Tillsätt en droppe 10% saltlösning (under täckglaset). Fotografera varje minut.

 Syfte: Visa osmosfenomet på ett tydligt och pedagogiskt sätt.