Till nästa lektion (ons 3 okt) skall Du kunna svara på:

-Vad är diffusion? (vad beror den på?)

-Vad är osmos?

-Vad är ett semipermeabelt membran?

-Vad är en fysiologisk koksaltlösning?

-Vad skiljer aktiv transport från passiv transport?

- Ge exempel på ämnen (molekyler) som kan diffundera genom cellmembranet!

- Ge exempel på ämnen (molekyler) som INTE kan diffundera genom cellmembranet!