DNA, gener, kromosomer


1) -Hur många cellkärnor får plats på spetsen av en nål?


2) -Hur långt är DNA i cellkärnan?


3) -Hur är DNA packat i cellkärnan? (s.51)


4) -Vad är sambandet mellan DNA-kromosom?


5) -Vad är en gen?


6) -Hur styr generna våra egenskaper? (s.51-52)-Vad är kromosomer?

https://www.youtube.com/watch?v=xUrlreMaUrs


DNA package: Snygga animationer, högt tempo,

https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s

DNA package (mer ingående, mer korrekt, men mycket termer...)

https://www.youtube.com/watch?v=8Ayp7ReOUG8


Allmänt om celler/Mitos:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg


kolla även s. 51 och 59 i boken!