Inlärning (s. 206-208)


  1. -Vilken är den mest primitiva formen av inlärning? Ge exempel!  1. -Hur gör man för att ändra nyckelretningen för ett medfött beteende?


3) -Vad kallas det när man ändrar nyckelretning för ett medfött beteende?


Försök & felmetoden”:

4) -VARFÖR är det viktigt med belöningar för att djur skall lära sig via försök-och-fel-metoden?

-Skulle inlärningen fungera lika bra med bestraffningar istället för belöningar?

5) -Hur funkar Skinners box? https://www.youtube.com/watch?v=X-lgMnvPDQ0

från originalklippen: https://www.youtube.com/watch?v=X6zS7v9nSpo&t=247s

Skinner få en duva att snurra motsols: https://www.youtube.com/watch?v=TtfQlkGwE2U6) Harry Harlowś monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4


¤ -Vilken betydelse har trygghet för inlärning?


Diskussionsfråga 3: - Hur skulle den optimala miljön se ut för DIG? Som fick dig att känna dig trygg, stimulerad,

glad, vetgirig, etc SÅ ATT DU KUNDE LÄRA DIG SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT?6) Vilken form av belöning kan latent inlärning ge?


7) Vad innebär “prägling”?


8) Vilka djur kan lära sig genom imitation?