Jämförande anatomi 21 jan 2019

Nu vill jag att ni använder er fantasi och låtsas lite!

Förutsättning: -Ni VET INTE hur en “Grönlandsval” ser ut eller hur den lever. Ni har ALDRIG sett en “val”!

Ni VET INTE HELLER vad “en känguru” är för något. Ni har ALDRIG sett en “känguru”!

Allt ni har är skeletten på bilderna i länken nedan… (-Ni skall vara typ som "paleontologer from another planet!)

Gå in på: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/skelettfrandaggdjur/daggdjursskelett.2960.html


1) Titta på skelettet av Grönlandsval:

-Vilken miljö (land/vatten/luft)? tror ni djuret levde ?

Hur kunde djuret röra sig framåt?

        -Vad åt detta djur? -Hur förklarar ni djurets matvanor?


2) Titta på skelettet av känguru:

Hur förklarar man funktionen hos de långa klorna på bakfötterna?


3) Titta på skelettet av mullvad: –Hur tror ni att man kan ha försökt att förklara funktionen hos de främre extremiterna?


4) Titta på skelettet av giraff: -Hur många nackkotor har giraffen och hur många har människa?


5) Titta på skelettet av känguru och ekorre: -Vilka likheter/skillnader finner ni när ni jämför skeletten av känguru och ekorre? -Kan de tillhöra samma art?6) På vilket sätt kan jämförande anatomi vara ett “bevis” för evolutiosteorin? (s.124 i boken)