Klassisk genetik


s. 69) Klassisk genetik utvecklades INNAN man kände till “gener”, “proteiner”, “DNA-molekylen”, “ribosomer”, “replikation”, “meios”, mm. Klassisk genetik är helt baserat på matematik och logiskt tänkande!

¤ “korsar” betyder i detta sammanhang “parar med varandra”!

¤ Bananflugor och ärtplantor är populära vid korsningsförsök. -Varför?

¤ Man kan INTE utföra korsningsförsök på människor. -Varför?


¤ Läraren visar befrukning hos blommor s. 166-167


s. 70) Mendels metodik: BESKRIV Mendelś metodik!Bildtexten s. 70: -Hur VISSTE Mendel att de lila och vita blommorna (“föräldrarna”) var

renrasiga”?


s. 71)


fråga 1) -Vad är homologa kromosomer?


Fråga 2) -Vad är en allel?


Fråga 3) -Hur ser homozygota anlag ut?


Fråga 4) - Hur ser heterozygota anlag ut?


Fråga 5) -Titta på bilden s. 70: Man korsar två st lila ärtplantor (1:a generationens avkomma). Resultatet blir 10 st nya ärtplantor. -Hur många kommer att vara lila och hur många blir vita? FÖRKLARA!!!!Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=Mehz7tCxjSE

(förklarar "allel", "homozygot", "genotyp", "korsningsschema", mm )

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y

(mycket tydlig och pedagogisk genomgång av Mendelś metodik! Förklarar “allel”, “genotyp”, “fenotyp”, mm, 8.00 in på filmen )