Några exempel på konvergent evolution: (s.126)konvergent evolution
-”samgående evolution”- sker p g a att “det finns en optimal

lösning”.


Evolutionen kommer att -via naturligt urval och många generationer- leda fram

till denna “optimala lösning”. Detta sker om och om igen, OAVSETT åtskillnad i tid och

rum!Exemplet Bläckfiskens öga:

http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Djur_2/Blackfisk.htmlHos föregångare till Däggdjuren omvandlades käkben flera gånger -oberoende av varandra- till hörselben!

http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Kloakdjur_pungdjur.html#cynodonterhttps://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution

1.Flygödlors flygförmåga- 2.Fladdermöss flygförmåga – 3.Fåglars flygförmåga:
Analoga – homologa organ: (s.125)

1-3 i bilden ovan är exempel på analoga organ, (likartad funktion, men olika ursprung) medans Fladdermusens och Människans armar är exempel på homologa organ (likartat ursprung, men olika funktioner)