Mål, Andning:


¤ Kunna visa hur man beräknar antalet mol O2 i kroppen.

¤ Veta hur/vad som bestämmer hur mycket röda blodkroppar som skall finnas i blodet samt hur denna halten kan manipuleras (tre olika sätt)

¤