Mål: Evolution


¤ Kunna beskriva de “fyra grundpelare” som Evolutionsteorin vilar på, enligt Darwin

(evolution, enligt Charled Darwin)


¤ kunna redogöra för innebörden i följande begrepp: population, selektion, genpool,


 ¤ Kunna redogöra för hur “naturligt urval genom anpassning till miljön” fungerar, samt ge tre konkreta exempel på detta (läroboken + lektion)


¤ Kunna redogöra för hur “naturligt urval genom samevolution” fungerar, samt ge två konkreta exempel på detta (läroboken + lektion)


¤ Kunna redogöra för hur “naturligt urval genom könsurval” fungerar, samt förklara anledningen till att det oftast är honorna som väljer. (läroboken + lektion)


¤ Kunna ge fem exempel på “stöd för E.T”, samt fem exempel på “kritik av E.T”


¤