Mål, Etologi


Du SKALL KUNNA :


¤ Förklara ett djurs beteende genom att använda dig av de etologiska begreppen nyckelretning, medfött beteende, inre motivationsnivå, hormonnivå (s. 201-203 + bildband)


¤ Förklara varför det är fel att tolka in mänskliga känslor i djurs beteenden (lektion)


¤ Förklara HUR (på vilket sätt) djurs beteenden styrs av evolutionens mekanismer (s. 202)


¤