Mål, Evolution


¤ Kunna beskriva de “fyra grundpelare” som Evolutionsteorin vilar på, enligt Darwin

(evolution, enligt Charles Darwin). Kunna redogöra för VARFÖR avkomman skiljer sig åt (tre förklaringar)


¤ kunna redogöra för innebörden i följande begrepp: population, selektion, genpool,


¤ Kunna ge tre exempel på selektion genom:

  1. Anpassningar till miljön (s.112 + lektion)

  2. Samevolution (s.113 + lektion)

  3. Könsurval (s.114+ lektion)


¤ Kunna ge en evolutionär förklaring till ovanstående exempel!


¤ -Vad är en art? (s.12) –Hur bildas nya arter? –Hur lång tid tar det att bilda en art?


¤ Kunna ge fem exempel på “stöd för E.T”, samt fem exempel på “kritik av E.T”


¤ ¤ Fossil: Vad är fossil? -Hur bildas fossil? -Var i Sverige hittar man fossil? -kunna beskriva tre metoder för att åldersbestämma fossil. -Hur kan fossil användas för att påvisa evolution?¤ jämförande anatomi: Kunna beskriva minst fem bra exempel på skillnader och likheter mellan kyckling-människa. Obs! Exemplen skall baseras på VAD NI SÅG i lab!


¤ viktiga evolutionära händelser: Kunna placera in viktiga evolutionära händelser på rätt plats på tidsskalan


¤ kolonisationen av land: Kunna beskriva “kolonisationen av land” -Hur gick den till? -I vilken ordning skedde vad? -VARFÖR blev det så här? -Vilka var de evolutionära drivkrafterna?


¤ övergångsformer: Kunna beskriva ett antal “övergångsformer” och beskriva deras betydelse för E.T: Archeopteryx, Ichtyostega, Näbbdjuret


¤