Mål, Andning, Utsöndring:


Andning:

¤ Kunna visa hur man beräknar antalet mol O2 som just nu cirkulerar i din kropp.


¤ Kunna förklara vad ett “andningsorgan” är


¤ Kunna ge tre exempel på djur som andas med gälar, med lungor och med trakeér


¤ Kunna jämföra andning på land och i vatten m a p fördelar och nackdelar


¤ Kunna beskriva luftens (syrets) väg från “omgivningen”, genom luftvägarna, via cirkulationen, till dina muskelceller, samt användande för att frigöra energi och tillbaka igen samma väg.


¤ kunna redogöra för Bohreffekten samt varför denna är en funktionell anpassning till fysiologin


¤ kunna redogöra för hur O2 och CO2 transporteras till/från lungorna (s.135)


¤ Rökning: -Hur många ämnen i en rökpuff? -Varifrån (källan!) kommer de olika ämnena? -Vad är och varför skiljer sig sms av ämnen i “huvudröken” och “sidoröken”? -Vad sker i kroppen när man röker? (fysiologiskt!), -Varför får man sämre kondition av rökning? -Hur många dör per år av rökning och hur mycket kostar det samhället?


¤ kunna förklara begreppen: andetagsvolym, vitalkapacitet, residualvolym


¤ kunna redogöra för andningsmekanismen (s.134) samt vad som styr vår andningsrytmUtsöndring:


¤ Kunna förklara vad ett “utsöndringsorgan” är


¤ kunna redogöra för hur våra njurar är uppbyggda (anatomin) samt hur ett nefron är uppbyggt (s.161)


¤ -Vilka funktioner har njurarna? (sex st)


¤ kunna beskriva processen “urinbildning” (s.161)


¤ Hur regleras mängden bildad urin via hormonet ADH? (s.162)