Hur fungerar Livet på molekylär nivå?

a) Vad INNEBÄR processen? (en mening)

b) Hur går det till (en-två meningar)

c) VAR någonstans i cellen sker processen?


Process:

-Vad INNEBÄR processen?

-Hur går det till

(kort svar! Max tre meningar!)

Sker var?

Replikation:
Transkription:Bearbetning:translation
Veckning/

mognad:
Kort och pedagogisk förklaring av hur ett protein är uppbyggt + ”folding”: https://www.youtube.com/watch?v=yZ2aY5lxEGE

Mera om vikten av korrekt veckade proteiner: https://www.youtube.com/watch?v=XKiwOZ3oVJw