N18b


planering:

v. 22
tis:
¤ Mer om "superorganism"
¤ Momogami/polygami

ons:
¤ jobba med rapporten,
¤ lab: Gör fler försök med skalbaggslarverna, eller jobba med rapporten!


v. 21
tis:

¤ kommunikation

v. 20
tis:
¤ rep: Skinner: -Vilka resultat kom han fram till?
¤ Harlow:
-Vilka resultat kom han fram till?
¤ Förbereda morgondagens lab! (instruktioner på min hemsida!)

ons:
¤ Prägling (s. 208)
¤ Imitation
¤ svanen Petra: "FÖRKLARA dess beteende!" (Diskussion i grupp)
¤ Komunikation: genom kemiska signaler


v. 19
tis:

¤ Inlärning, s.206-208 i boken

¤ Kollar lite på en film om “Pavlovs hundar” samt om “försök-och-fel-metoden”.

¤ Skinner och “Skinners box”

¤ -Vilka “lärdomar” kunde dras efter studierna av djur i “Skinners box”?


ons:
¤ “Förhör”, 4 frågor från gårdagensa lektion. Rätta själva!

¤ Harlow (USA, 1960-tal) och hans forskning på apor. -Vilka “lärdomar” kunde dras efter Harlowś studier på apungar?