Tidslinje:

Material: linjal, färgpennor, lärobok, internet


Tidslinje 1: 600 miljoner år → nutid

Dela in sträckan i sex lika långa delar, låt varje del motsvara 100 miljoner år. Markera skalan.

Ovanför Tidslinje 1 vill jag att ni ritar in de geologiska perioderna som ni hittar på s.132

Tidslinje 2: 5 miljarder år → nutid

Dela in sträckan i fem lika långa delar, låt varje del motsvara 1000 miljoner år. Markera skalan.Förslag på händelser som kan visas i Tidslinje 1: (s. 132-139 + internet)


¤ Den Kambriska explosionen

¤ Föregångare till Fåglar och till Däggdjur

¤ Första landlevande djuren

¤ de tre största ”mass extinctions” (senaste 450 miljoner år)

¤ Första insekterna

¤ Fiskarna tar sig upp på land

¤ “Fiskarnas tidsålder”

¤ All stenkol på norra halvklotet bildas

¤ Sverige låg vid ekvatorn

¤ “Dinosauriernas tidsålder”

¤ Pangea

¤ “Amfibiernas tidsålder”

¤ Däggdjurens utveckling tar fart!

¤ släktet Homo

¤ Första landlevande växternaHändelser som skall markeras i Tidslinje 2: (s. 127, 130-131 + internet)

¤ plötslig ökning av atmosfärens syrehalt

¤ första spåren av Liv: (“kemiskt fossil”)

¤ äldsta fossil (“biologiskt fossil”)

¤ första eukaryota cellerna

¤ flercelliga eukaryoter

¤ jorden skapas


Några andra exempel på saker man kan ha med i tidslinjerna:


Om hur syret förändrade vår jord:


kambriska explosionen: http://www.evolutionsteori.se/artiklar/livets-uppkomst-och-djurens-evolution/


Varangeristiden: https://illvet.se/forntiden/hur-manga-istider-har-det-varit


Snowball earth: https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth


Äldsta spåren av flercelligt liv (”första djuret”):


Bedömning:

¤ Kreativitet! Nytänkande

¤ ”vetenskaplighet”, faktasökande

¤ Estetik (hur det ser ut)