N18b

v.43
¤ prov tor, kl 10.20 i sal A428


v.42
ons:
¤ kommentarer till läxa “Metoder och receptorer”
¤ knarkfrågan
¤ påverkan på/manipulation av receptorer
¤ syntetisk marijuana

v.41
ons:
¤ antidepressiva medel: Vi kollar den svenska informationen på 1177.se , vi kollar biverkningar på en annan sida, artikel om ökningen av antidepressiva rabletter till barn/ungdom

tor: (fjärr)
¤ jobba med läxan “Metoder och receptorer” (min hemsida)

v.40
tor:
¤ depression

ons: (fjärr)
¤ rep: -Hur behandlas information från ögonen i hjärnan?
¤ Charles Bonett syndrom


v.39
ons: Sinnets teater (från kvantenergi till medvetet synintryck)
tor: lab, Homunculus (forts)v.38
tor (fjärr):
¤ sensory substitution
¤ höger/vänster hjärnhalva


v.37
ons:
¤ förbereda lab
fre: lab: Homunculus

v.36
ons: (fjärr)
¤ kommentar till läxan: (nervsystemets tre huvudfunktioner, vad styr rektionstiden?)
¤ indelningen av nervsystemet + “bukhjärnan”
¤ titta själva på filmen “conjugated twins
tor:
¤ frågorna till filmen “conjugated twins”
¤ sinne/stimuli/receptor
¤ “vägen från stimuli till reaktion”

v.35:
ons:
¤ nervcellen (rep)
¤ Jill (Youtube) visar hjärna + ryggmärg
¤ ödmjuk neurofysiolog berättar om hjärnan
tor
¤ två sorters jonkanaler; vilka?
¤ Youtube: “nervcellen”
¤ synapsen: Byggnad + funktion
¤ manipulation av synapsen: Botulin/Botox
¤ läxa till fredag (min hemsida!)