Veckoplanering, N18b


v.47:

tor:

¤ Bra och dåligt med bakterier (från läxan)

¤ tips inför Gramfärgningen

¤ Gramfärgningen -Vad sker i bakterierna?

¤ bredspektrum- smalspektrumantibiotika. -Vad är? -Fördelar/nackdelar?

¤ artiklar om antibiotikaresistens

¤ Biofilm

ons:

¤ antibiotikans mekanismer: 5 st olika mekanismer!

¤ överföring av genetisk information , 3 mekanismer

¤ “plasmid”, “selektionstryck”

¤ antibiotikaresistens (artiklar) + UR play


v.46:

ons:

¤ provet: kommentarer

¤ mikrobiologi, intro

¤ Storleksjämförelse bakterie-virus-eukaryot cell

¤ En jämförelse mellan bakteriecell- eukaryota celler

¤ Bakteriers byggnad


tor: (distans)

¤ “bra och dåligt med bakterier”

¤ bakteriers olika form

¤ klassifikation av bakterier

¤ Gramfärgning: Skriv ett “protokoll” för hur Gramfärgning går till. Beskriv vad som sker innuti bakterierna (molekylär/cellulär nivå) när man gör en gramfärgning.v.45:

ons: Bukhjärnan: -Hur kan tarmbakterierna påverka vårt mående?


v. 43:

tor: lab: Bakterier