Lektion 23 mars


Bakterier, s. 32, 152-154


¤ allmänt om bakterier, bakteriers byggnad (s.32)


¤ förökning:


¤ “kod”:


¤ bakterier och sjukdomar (s. 152 + google)


¤ Att skydda sig mot bakterier, sjukhus (“aseptisk”, “desinficera”, “sterilisera” )


¤ kroppens skydd mot bakterier (hud, normalfloran, saltsyran, immunförsvaret)


¤ antibiotika -Vad är?


¤ klassificera bakterier:


¤ valet av antibiotika:


¤ antibiotikans mekanismer:


¤ problemet med resistenta bakterierFolkhälsomyndigheten, om antibiotikaresistens:

https://urplay.se/program/213211-ur-samtiden-sa-stoppar-vi-antibiotikaresistens-antibiotikaresistens-och-konsten-att-vara-envis