Frön, bedömningskriterier:¤ Vetenskaplighet


¤ Kreativitet, estetik


¤ praktiska arbetetVetenskaplighet:


¤ -Hur är försöken planerade?


¤ -Hur utförs försöken? (dubbelprover?)


¤ likvärdighet? (-lika mycket jord i varje kruka? -lika mycket vatten när man vattnar? -lika mycket ljus till varje kruka?)


¤ -Hur utvärderas de olika parametrarna? (mäts endast den längsta plantan? -Tas ett medelvärde på längden från flera plantor?)


¤ Hur presenteras resultaten? (stapeldiagram med felstaplar?)


Kreativitet, estetik:

¤ Diagrammens (grafernas) utseende

¤ kvalitet på foton och tanke bakom fotona!

¤ kreativitet (nytänkande, fantas) både vad gäller utförande och presentation!


praktiska arbetet:

¤ -Har arbetet gått att följa via loggbok?

¤ -Hur mycket arbete är nerlagt?

¤ -skicklighet i utförandet