En Blåst lab!

(några ovanligt blåsta övningar!)


¤ Uppgift 1 Bestäm antalet andetag per minut. Jag TROR att det lämpligaste sättet är att sitta still och under några minuter (3?) lägga handen på magen, blunda och räkna antalet inandningar.

¤ Uppgift 2

Bestäm volymen i ett andetag genom att andas ut i en 7 liters påse (tills den är full!)

Obs! Detta är SVÅRT! Man måste VARA LUGN! Man måste andas in genom näsan och sedan sakta och försiktigt andas ut genom munnen, in i påsen, andas in genom näsan och ut i påsen, ända tills dess påsen är full! Upprepa flera gånger och tag medelvärde!


Uppgift 3: Bestäm din ”vitalkapacitet” med spirometer och skriv upp värdet på tavlan. Bestäm även ”vitalkapaciteten” med ”tornet” och jämför de två metoderna!


¤ Uppgift 4: Utvärdera vitalkapaciteten i klassen!


¤ Uppgift 5: Bestäm massan (tjära + nikotin) i en cigarett och jämför med innehållsförteckningen.

(Väg ett filter (obs! ”fina vågen”!), sätt ihop ”rökapparaten” och täta den, gå ut, rök på, gå in, väg och jämför!) Kanske kan man även undersöka halten kolmonoxid som bildas genom att koppla till en dammsugare?


¤ Uppgift 6:

Testa ”sugrörsandning” och se om Inga-Lill har rätt? (kolla även pulsen innan/efter!)Inga-Lill Valfridsson, ”Lär dig andas

Sitt eller med rak rygg och sänkta axlar.

Räkna dina andetag under en minut.

Tag ett sugrör och håll det med ena handen.

Den andra handen hänger löst längst sidan.

Andas in genom näsan och ut genom sugröret.

Andas så -in genom näsan, ut genom sugröret- i en lugn och bekväm takt under tre minuter. Räkna därefter dina andetag under en minut.

Nu har andningen sannolikt förändrats så att du tar färre andetag per minut än tidigare och alltså andas lugnare. Produktionen av stresshormon minskar med andningstakten.
¤ Räkneuppgift 1: antalet partiklar du skulle andas in under en dag (8h), om du vistades i ett rum (utan skorsten) där enda belysningen utgjordes av 10 st stearinljus!

Länk: DN, 5 dec 2012) https://www.allehanda.se/artikel/stearinljus-rejal-luftfororenare


obs! Denna beräkning kräver kanske vissa antaganden för att kunna utföras på ett sätt som känns logiskt tillfredsställande…


Räkneuppgift 2: tiden det tar att byta ut ALL luft i dina lungor, vid normal andning!