Enzymer1) -Hur är ett enzym uppbyggt?

2) -Vad är ”the active site”?

3) -Vilken är den bästa svenska översättningen för ”active site”?

4) -Vilka faktorer påverkar enzymers prestanda?

5) Beskriv enzymet amylas

6) Beskriv enzymet Lipas