Försök med FrönFörsök 1: Groende frön Syfte: Att på ett pedagogiskt sätt VISA utvecklingens alla steg från frö till planta!Försök 2: Groende frön Syfte: Att på ett vetenskapligt sätt undersöka och redovisa parametrar som grobarhet, längdtillväxt hos skott/rot.Försök 3: Undersöka hur olika miljöförhållanden påverkar parametrar som grobarhet, längdtillväxt hos skott/rot. (graden av ljus, graden av fuktighet)Försök 4: På ett vetenskapligt sätt undersöka hur tillväxten av Krassefrön påverkas av olika lösningar av koksalt (rent vatten, + 1 tsk salt, +2 tsk salt, + 3 tsk salt)


Försök 5: Jämföra grobarhet hos olika sorters frön


Försök 6: Undersöka effekten av blötläggning av frön innan groning


Försök 7: Ärt-race! Konstruera en labyrint innuti en kartong med lock (“sko-kartong”). Lyft på locket en gång per dag och fota hur ärtan säker sig mot ljuset i slutet av labyrinten!Material Krassefrön, solrosfrön, mungbönor, kakaobönor, linser, mjölkkartonger, odlingsskålar (från skolan), linjal,


Metod: skriv loggbok! (tre kolumner: datum + vad du gjort + nedlagd tid)


Redovisning/bedömning: rapport + loggbok!
Vetenskaplig metodik:

¤ dubbelprover (eller ännu hellre trippelprover!)

¤ noggrannhet!

¤ likvärdighet: Alla försök utförs under samma förhållanden!

¤ medelvärden, standardavvikelser, regresserade graferBra metod för att studera längdtillväxt hos frön: https://bioresurs.uu.se/kardborreprojektet-3/sa-ett-fro/


Odla krassefrön under olika betingelser:

http://s.ehnberg.net/laborationer/vaxter/groning.pdfodla Krasse vid olika pH-värden: https://gamla.pluggakuten.se/forumserver/viewtopic.php?id=46547Bra teori om frön! Visar även foton på hur krassen växer: https://www.studocu.com/sv/document/karolinska-institutet/hoerselrehabilitering-1/foerelaesningsanteckningar/5872288-636404-991-1513840524-3/3897525/viewlaboration: “Vad behöve ett frö?” (solrosfrön, ärtor) https://www.botaniska.se/siteassets/botaniska/dokument/barn--skola/tips--studiematerial/kompost/laboration-5-vad-behover-ett-fro.pdfFrön, faktorer som påverkar fröets vila: https://www.wexthuset.com/fakta-och-rad/om-odling-och-skotsel-av-tradgard-och-vaxter/om-frosadd-och-forokning-av-vaxter/sa-har-for-du-svara-fron-att-groSolrosfröets utveckling: https://www.alamy.com/sequence-of-sunflower-seeds-going-through-various-stages-of-germination-from-below-soil-to-cotyledons-image275382752.html


Vetefrön som gror: https://se.dreamstime.com/arkivfoto-det-spirade-vetefr%C3%B6t-i-det-biotecnological-laboratoriumet-image69077381film om att odla ekollon: https://app.studi.se/l/fraan-froe-till-traed


snygga foton på tillväxt av rot OCH tillväxt av skott! Baserade på tillväxt i agar!

https://stud.epsilon.slu.se/8564/1/Akesson_O_151017.pdf.pdf

(Agarlösning blandas: 2,5 liter sterilt vattan, 11 gram mineralsalpeter + vitaminer, 25 gram suckros och 7 gram gellan.)