Mål, Genetik

-Hur ärvs egenskaper?

-Varför blir vi som vi blir?

(s.22, 58-61, 63-65, 69-80, 83-92 )


¤ cellcykeln: (lektioner+ Youtube)

Kunna rita upp och redogöra för vad som sker i cellcykelns olika faser.


¤ Mitos-Meios (lektioner + s. 58-61 + Youtube)

Kunna redogöra (översiktligt) för vad som sker i de olika stadierna som ingår.

-Vad blir resultatet av Mitos?

-Vad blir resultatet av Meios?

(jämför en cell med 4 kromosomer (2 par) med en cell med 6 kromosomer (3 par) samt med våra egna celler….).

Begrepp som dyker upp här är bl a homologa kromosomer, överkorsning och zygot

https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk


¤ Könlig vs könlös förökning (lektioner + s. 63 + s. 166-167)

- förklara begreppen och ge exempel! -Hur sker förökning hos växter?

-Kunna jämföra de två strategierna m a p fördelar och nackdelar!

-Vilka olika faktorer bidrar till den genetiska mångfalden vid könlig förökning?

(s. 61, 64-65, 83


¤ Mendels metodik: (lektion + Youtube+ s.70)

Kunna redogöra för de viktigaste principerna i Mendels forskning (”Mendels metodik”)

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y


¤ korsningsförsök: s. 69, 86

-Vad innebär begreppet “korsa”?

-Varför är banaflugor så populära att göra korsningsförsök på?

-Varför kan man inte göra korsningaförsök på människor?


Klassisk genetik enl Mendel: (s. 70-