En blodig blandning…


Ni får två lab-tillfällen på er och resultaten förväntas vara klara vecka...

Det är MÅNGA olika uppgifter att utföra, så använd tiden i lab på ett effektivt sätt!Detta förväntas ni undersöka och redovisa:


Blodsocker: Undersök hur blodsockerhalten hos en person i gruppen ändras efter intag av lunch. Testpersonens blodsocker bestäms på fastande mage. Därefter lunch. Snabbt tillbaka till labbet och mät blodsockret. Mät sedan kontinuerligt varje 15 min så länge som möjligt!


Blodtryck/puls: Använd blodtrycksmätare och bestäm alla gruppdeltagares blodtryck och puls. Mät två gånger (med minst 20 min mellan) och tag medelvärden. Använd samma mätare båda gångerna, eftersom de är olika kalibrerade! Välj ut EN testperson och undersök hur personens värden påverkas av nikotin eller koffein eller fysisk aktivitet! “Normalvärdena” hittar ni på s. 145, avvikelserna på s. 154

nikotin: personen som testas skall inte ha snusat på hela långa dagen. “Basvärdena”bestäms. Tvenne portioner “ICE COOL lyft” ilägges läppen på testpersonen och tillåts verka i 15 min (?) innan en ny mätning görs. Upprepas efter ytterliagare 15 min

koffein: Samma som ovan, fast snuset utbytes mot tvenne tabletter “SKIP” (koffein, 200 mg)

fysisk aktivitet: samma som ovan, fast nikotin/koffein utbyts mot spring i trappor (til matsalen och tillbaka så snabbt som möjligt!)


¤ Försök få ett foto på en eller flera vita blodkroppar! Försök även göra en uppskattning av förhållandet mellan röda och vita blodkroppar och jämför med bokens uppgifter, s. 150

YOUTUBE: sök på “staining white bloodcellsHjärtats anatomi: Dissikera ett hjärta och visa så många anatomiska detaljer som möjligt (kräver konsultation av YOUTUBE innan dissektion! Sök på “dissection of heart” obs! Tänk på att det är ett grishjärta ni kommer att undersöka)Hjärtats funktion: ¤ Använd Coalan för att ta fram ditt personliga EKG! Skriv ut och jämför inom gruppen. -Likheter? -Skillnader? -Förklaringar?


¤ Lyssna till ditt hjärta! Använd stetoskop eller “baby-heart-monitor” för att jämföra ljuden från gruppdeltagarnas arbetande hjärtan! -Likheter? -Skillnader? -Förklaringar?


¤ Beräkningar: Beräkna tiden för att cirkulera blodvolymen i kroppen hos varje gruppdeltagare! Detta grundas dels på antaganden som ni finner i läroboken på s. 144, dels på mätningar som ni gjort under denna laboration.