Jäst-lab, bedömningskriterierE: Genomför ett enkelt försök enligt instruktioner. Utvärderar och redovisar resultat. Rapport som "följer formen".

C: Genomför sitt försök upprepade gånger, alternativt utför flera olika försök. Utvärderar resultaten som tabeller/grafer. Rapport som "följer formen".

A: Samma som ovan, men utvärderar resultaten "lite mer" (exempelvis matematiskt). Rapporten "följer formen", men är välstrukturerad och logisk. Den kännetecknas av pedagogisk tydlighet (exempelvis i valet av bilder, eller hur bilderna är bearbetade för ökad tydlighet), samt av "bra bakgrundsfakta" (hög kvalitet). Arbetet i lab kännetecknas av "vetenskaplighet" , samt kreativitet (följer inte bara en given instruktion, utan "tänker lite utanför boxen").


Handledarna svarar gärna på frågor om Du vill ha hjälp!