Läxa: onsdag 26 jan 2022:

Samarbeta gärna två och två! Lämna in senast onsdag kl 23.59! glöm inte hänvisa till källor och bilder!


1) -Kan människan leva på kost som endast kommer från växtriket?


  1. Ge konkreta exempel!

  2. -Kan människan leva på kost som endast kommer från Djurriket?
  3. Ge konkreta exempel!


Tips: https://illvet.se/kultur/folkslag/inuiter-fick-c-vitaminer-fran-djurinalvor (ps! Är vårt konstanta behov av C-vitamin ett argument för att vi är karni- eller herbivorer?)