Läxa: LÄS s. 137-140


Var beredd att besvara följande frågor:


1) Varför kallas tidsperioden Tertiär för “Däggdjurens tid”?


2) Den nuvarande tidsperioden Kvartär är väldigt kort i jämförelse med övriga.

-Varför tror Du man gett denna tidsperiod ett eget namn? (vilken evolutionär händelse var

viktig nog?)


3) -Vad kännetecknar djurgruppen Primater?


4) -Vad skiljer Hominider från Homininer?


5) -Vilken av Primaterna på s.139 känner Du dig mest släkt med? -Varför?


6) -När (för hur länge sedan) började Primaterna gå på två ben?


7) -VARFÖR började Primaterna gå på två ben?