Evolution, uppgift, lämnas in 15 jan 2020

  1. Titta på Målen (min hemsida). Skriv förklaringar till begreppen!  1. s.112 ”Urval genom anpassningar till miljön”: Välj ett exempel och skriv en förklaring till hur urval genom anpassning till miljön kan gå till. Förklaringen skall vara ”så evolutionär som möjligt”!  1. Gör två kolumner. Använd lärobok och/eller internet

Första kolumn: Skriv ner så många argument för E.T som du kan hitta!

Andra kolumn: Skriv ner så många argument mot E.T som du kan hitta!Lämna in svaren i teams!