Lektion, 27 april


Försök med frön:


¤ Svårt att följa er metod! => Svårt för mig att föreslå förbättringar!


¤ Finns fortfarande tid för att göra en sista plantering!


¤ Mål: diagram som visar tre olika saker.


Exempel 1: Längdtillväxt över tid. Visas lämpligast som linjediagram. Kan visa tillväxt I olika miljöer eller hos olika individer


Exempel 2: längdtillväxt. Välj en burk, en kruka, en påse. Visa medelvärde med standardavvikelse. Visas lämpligen som stapeldiagram.


Exempel 3: “Grobarhet”. Mäts i procent. Bygger på att man startar med ett bestämt antal frön, exempelvis 10 st frön/kruka.


¤ Finns en möjlighet att använda er undersökning som “Gymnasiearbete”, eller som en del av kursen “NVS”.


¤ kolla exempel på Gymn. arbete, http://lissel.info/n19ab,gymnasiearbete.html