Lektion 30 mars:


Hemoglobin: (s.135 i boken) https://se.dreamstime.com/hemoglobinstruktur-hemoglobinmolekyl-i-r%C3%B6da-blodkroppar-och-strukturformel-f%C3%B6r-ett-hemoglobin-en-hemgrupp-vektorillustration-image216735707-Hur många mol O2 cirkulerar i ditt blod just nu? s. 135 + s.150 + graden av syremättnad + volymen blod i din kroppMyoglobin: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-structures-of-myoglobin-and-hemoglobin-Images-on-right-show-polypeptide_fig1_356146404Hur transporteras O2 resp CO2? (s. 135)Våra andningsvägar: ”Från luften till musklerna och tillbaka” (s. 133)


Näsa -> svalg-> luftstrupe -> bronk -> bronkiol -> alveol -> röd blodkropp (bundet till hemoglobin) -> transport till hjärtat -> och vad händer sedan???


Obs! syremolekylen fastnar inte i flimmerhåren och slemmet (s. 133)!


Obs! För att gasutbytet skall kunna ske via diffusion (s. 134) MÅSTE det vara vätska mellan alveol och kapillär, vilket vanligen inte syns på bilder-Varför andas in genom näsan?

Näsmusslorna: https://nouw.com/emiliaerkapers/operation-av-nasmusslorna-29724627

-Var finns flimmerhår? Uppgift?

-Varför bildas det slem?