Lektion: rep art, artbildning. + Artisolerande mekanismer + läxa 23 jan 2020¤ Vad kan ett tuggummi avslöja?…. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70M3GB/tuggummi-avslojar-blaogd-stenalderskvinna

Bild på tidig Britt: https://illvet.se/forntiden/forntidsmanniskor/de-forsta-britterna-hade-mork-hy¤ Rep:

-Vad är en art?

-Hur bildas en ny art? (använd OH som stöd. Endast papper + penna! Skriv ner förklaringen. Utvärdera med hjälp av stödorden på tavlan)


¤ Artisolerande mekanismer: (s.118)


¤ jämför bilder på 3 st småfåglar; Gransångare, Grönsångare och Lövsångare;

https://www.youtube.com/watch?v=fTquNxMJZFk

Dessa tre olika arter lever i samma område samtidigt. Individer blandar sig med varandra. Flyger in i varandras revir. Letar mat i samma träd. Ändå hålls de tre arterna isär. Tiden går och de fortsätter att vara tre separata arter. -Varför? -Hur kan det koma sig?¤ läxa till måndagens lektion:

Lämna in/Tag med en lista över “10 viktigaste evolutionära händelserna i jordens historia” samt NÄR (för hur länge sedan) dessa händelse ägde rum. Lämna in i Teams eller senast vid lektionsstart måndag morgon.

Samarbete 2 och 2 är tillåtet.


10 Viktigaste Evolutionära händelserna:

Dessa ägde rum: