Lektion, 13 december


¤ rep: Epigenetik och genreglering: Eleverna konstruerar provfrågor baserat på senaste lektionsgenomgången


¤ kloning:

-Hur kan celler klonas?

-Hur kan DNA klonas? (2 sätt!)

-Hur kan individer klonas? s.103


¤ DNA-analys: s.96

-Vad innebär begreppet?

-Hur gör man en “DNA-analys”? (rep!)

-Vad kan man använda en DNA-analys till?


¤ redigering av kod “genterapi”, s. 104