lektion, Partiklar, 20 april 2022


partiklar, realtidsdata: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/realtidsdata/partiklar-pm10-halter-i-luft-de-senaste-24-timmarna?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/2899_sv&_t_q=partiklar%20realtidpartiklar, bild på pm10: http://arbetsochmiljomedicin.se/partiklar-i-luften-en-stor-eller-liten-risk/Frågor:

1) -Vad är PM10?

2) -Vilka risker finns med PM10?