Lektion, 2 marskonvergent evolution: (s.126)

-Vad innebär “konvergent evolution”?

-Tre konkreta exempel:

1)

2)

3)

-PÅ VILKET SÄTT kan konvergent evolution ses som ett argument för E.T?


https://www.youtube.com/watch?v=4-QL-4z0y1U (starta 8 min in på filmen)

https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolutionJämförande anatomi: (s. 124)

-Vad innebär “jämförande anatomi”?

- PÅ VILKET SÄTT kan jämförande anatomi ses som ett stöd för E.T?Fossil: (s.119-120)

-Vad är fossil?

- Hur bildas fossil?

-Ge tre exempel på sedimentära bergarter?

-Hur åldersbestämmer man fossil?

- PÅ VILKET SÄTT kan “fossil” vara ett stöd för E.T?


https://www.youtube.com/watch?v=NygkD8uATng (sedimentära bergarter)