Lektion, mån 1 dec 2019


¤ rep: -Hur bestäms könet hos människan?

-Vilket kön är vi alla från början?

-När sker könsdifferentieringen?

-Under vilka förutsättningar sker könsdifferentieringen? (s.78-79)

-Hur kan det komma sig att en genetisk flicka (46,XX) kan födas som pojke?


¤ kromosomavvikelser (s.80)


¤ könsbundet arv, s.80 (högläsning), visa exempel på tavlan


¤ läxa: uppgift 4.9-4.10 (s. 106)