Lektion, 4 dec 2019


¤ rep: könsbestämnig hos människa:

tre förklaringar till att det “kan bli fel”….

(utveckla lite mer?)


¤ könsbundet arv: (allmänt)


¤ “Drottning Victoria av England”….Rita korsningsschema (Victoria x Albert) och jämför med deras barn

(släktträdet). -Kan det stämma? -Hur många blödarsjuka söner borde de ha fått? Prinsessan Beatrice (dotter till

Victoria) fick tre söner; 2/3 föddes med blödarsjuka!!!

-Varför är det så orättvist?


¤ “skallige Ove”: Presentera familjesituationen. En pojke “Ove” föds skallig. Brorsan, syrrorna, mamma och

pappa… ALLA har hår på huvudet! Dock! Det finns “skallighet” i släkten! Oveś morfar var oxå skallig som

barn… KAN Ove ha ärvt skalligheten från sin morfar? Visa ditt svar med korsningsscheman!¤ släktträd: s. 90-91


släktträd 1: -Dominant eller recessiv?

-Könsbunden eller autosomal?

Eftersom sjukdomen hoppar över flera generationer kan man direkt anta att den styrs av recessiva gener. Det skulle kunna handla om könsbundet arv, men i sista ledet får en frisk kvinna och en frisk man en sjuk dotter. Detta omöjliggör könsbundet arv! Alltså handlar det om autosomal (icke könsbunden), recessiv nedärvning.släktträd 2: -Dominant eller recessiv? -Könsbunden eller autosomal?

Vi ser att föräldrarna får en sjuk dotter, vilket omöjliggör könsbundet arv! Alltså autosomal

 nedärvning… Både dominant och recessiv nedärvning är teoretiskt möjlig vid en första anblick…..Recessiv nedärving förutsätter att de ingifta, friska personerna var bärare av det sjukdomsframkallande anlaget (= heterozygota). Vi ser att det “gifts in” fyra personer (2 män och 2 kvinnor) som alla får sjuka barn. Alla ingifta personer måste i såfall vara bärare av det sjukdomsframkallande anlaget! Eftersom sjukdomsframkallande gener är ovanliga är detta så osannolikt att det blir orimligt! Alltså: autosomal, dominant nedärvning.


Släktträd 3:

Här ser man ganska snabbt att det handlar om könsbundet arv. Syns på att sjukdomen hoppar över en generation och att den bara drabbar pojkar.

Alltså: könsbunden, recessiv nedärvning.Mera om könsbundet arv: (extra)


Anlaget för färgblindhet sitter på X-kromosomen. Anlaget är recessivt.


1) Peter är färgblind, men inte hans bror. -Kan du säga om hans pappa är färgblind?