Mål, Evolution


lektioner, labbar, läroboken.

Sidor i boken: 12, 16-18, 108-146,¤ Kunna beskriva de “fyra grundpelare” som Evolutionsteorin vilar på, enligt Darwin

(evolution, enligt Charles Darwin). Kunna redogöra för VARFÖR avkomman skiljer sig åt (tre förklaringar)


¤ kunna redogöra för innebörden i följande begrepp: art, population, selektion, genpool, selektionstryck, fitness, naturligt urval


¤ Kunna ge tre exempel på selektion genom:

  1. Anpassningar till miljön (s.112 + lektion)

  2. Samevolution (s.113 + lektion)

  3. Könsurval (s.114+ lektion)


¤ Kunna ge en evolutionär förklaring till ovanstående exempel!


¤ -Vad är en art? (s.12) –Hur bildas nya arter? –Hur lång tid tar det att bilda en art?


¤ Kunna ge fem exempel på “stöd för E.T”, samt fem exempel på “kritik av E.T”


¤ Fossil: Vad är fossil? -Hur bildas fossil? -Var i Sverige hittar man fossil? -kunna beskriva tre metoder för att åldersbestämma fossil. -Hur kan fossil användas för att bevisa evolution?


Sedimentära bergarter: -Vad är? -Hur bildas de? Ge tre exempel på s. bergarter¤ jämförande anatomi: Kunna beskriva minst fem bra exempel på skillnader och likheter mellan kyckling-människa. Obs! Exemplen skall baseras på VAD NI SÅG i lab!


¤ Konvergent evolution: -Vad innebär begreppet? -Kunna redogöra för minst tre olika konkreta exempel!


¤ Fosterutveckling: Kunna beskriva HUR fosterutvecklingen kan stödja E.T


¤ DNA-analyser: Kunna beskriva HUR DNA-analyser båda kan stödja E.T (argument FÖR) OCH användas för att kritisera E.T (argument mot)


¤ viktiga evolutionära händelser: Kunna placera in viktiga evolutionära händelser på rätt plats på tidsskalan ¤ kolonisationen av land: Kunna beskriva “kolonisationen av land” -Hur gick den till? -I vilken ordning skedde vad? -VARFÖR blev det så här? -Vilka var de evolutionära drivkrafterna?


¤ övergångsformer: Kunna beskriva ett antal “övergångsformer” och beskriva deras betydelse för E.T: Archeopteryx, Ichtyostega, Näbbdjuret


¤ Förklara några viktiga evolutionära händelser:

a) syresättninen av atmosfären: -HUR gick det till? -Vad hände? -När? -Varför?

 

b) Utvecklingen av Eukaryota celler från Prokaryota celler: -HUR gick det till?

-Vad hände? -Varför? -Vilka stöd finns för teorin om endosymbios? (s.130-131)


c) Utvecklingen av flercelliga Eukaryota organismer (“djur”) från encelliga, frilevande Eukarota celler. -HUR gick det till? -Vad hände? -Varför?


d) Kambriska explosionen: -Vad hände? -Förklaringar?¤ Människans evolution: Kunna beskriva “de stora dragen” i människans evolution.

 -Vad kännetecknar en primat? (s.138) -Vad kännetecknar en människoapa? NÄR delade schimpanser och människor en gemensam förfader?


¤ Människan: Kunna ge 10 exempel på egenskaper hos människan som är svåra att förklara på annat sätt än att vi har (delvis) utvecklats i vatten! (“strandapeteorin”)