Mål, Genetik

-Hur ärvs egenskaper?

-Varför blir vi som vi blir?


(s.22, 58-61, 63-65, 69-80, 83-92, 96-97, 102-103, 106

+ lektioner och laborationer)


¤ -Varför Genetik? -Vilken fråga är det som djupast ligger bakom den vetenskapsgren vi kallar genetik? -Vad är det vi vill förstå?


¤ cellcykeln: (lektioner+ Youtube)

Kunna rita upp och redogöra för vad som sker i cellcykelns olika faser.


¤ Mitos-Meios (lektioner + s. 58-61 + Youtube)

Kunna redogöra (översiktligt) för vad som sker i de olika stadierna som ingår.

-Vad blir resultatet av Mitos?

-Vad blir resultatet av Meios?

(jämför en cell med 4 kromosomer (2 par) med en cell med 6 kromosomer (3 par) samt med våra egna celler….).

Begrepp som dyker upp här är bl a homologa kromosomer, överkorsning och zygot

https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk¤ Könlig vs könlös förökning (lektioner + s. 63 + s. 166-167)

- förklara begreppen och ge exempel! -Hur sker förökning hos växter?

-Kunna jämföra de två strategierna m a p fördelar och nackdelar!

-Vilka olika faktorer bidrar till den genetiska mångfalden vid könlig förökning?

(s. 61, 64-65, 83)¤ Mendels metodik: (lektion + Youtube+ s. 70)

Kunna redogöra för de viktigaste principerna i Mendels forskning (”Mendels metodik”)

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y¤ Dominant nedärvning, en egenskap: Du skall kunna tolka, analysera och lösa genetiska uppgifter som handlar om dominant nedärvning för en egenskap i taget. (s. 70- 74 + uppgifter på s. 106)


¤ Dominant nedärvning, två egenskaper: Du skall kunna tolka, analysera och lösa genetiska uppgifter som handlar om dominant nedärvning för två egenskaper samtidigt. Detta inkluderar kopplade gener och överkorsning. (s. 74-75 + 82-83 + uppgifter på s. 106)


 ¤ Intermediär nedärvning: (s. 76- 77+ uppgifter på s. 106)


¤ könsbundet arv (s.80+ uppgifter på s. 106)


¤ Blod/blodgrupper: Vi har på lab bestämt elevernas blodgrupp och jämfört klassens statistik med genomsnittet i Sverige. Det har undervisats om vad blod ÄR, vad blodgrupper beror på samt vilka blodgrupper som kan ge till vilka och vilka som kan ta emot från vilka. Detta skall du kunna redogöra för!


¤ könsbestämning hos människa: (s. 78-80)

Vi har gått igenom vilket kön vi alla har från början. När könsdifferentiering sker, under vilka förutsättningar könsdifferentieing sker, förklaringar (tre olika orsaker!) till varför det kan bli “fel kön”.


¤ tolka och analyser släktträd


¤ korsningsförsök/ avel: s. 69, 86-87

-Vilket är syftet?

-Hur går det till?

-Kunna ge konkreta exempel på konsekvenserna av avel


-Vad innebär begreppet “korsa”?

-Varför är bananflugor så populära att göra korsningsförsök på?

-Varför kan man inte göra korsningsförsök på människor?¤ Epigenetik och genreglering: s.84-85 + lektioner

-Vad är epigenetik?

-På vilka sätt skiljer sig epigenetik från genetik?

-Hur (mekanismer) sker genereglering?

-ge konkreta exempel på förvärvade egenskaper som sägs ärvas epigenetiskt


¤ kloning: s. 102-103 + lektion

-Hur sker kloning av celler?

-Hur sker (två metoder) kloning av DNA? s. 94

-Hur sker kloning av individer?


¤ DNA-analys (sekvensering), s. 96-97 + lektioner

-Hur går det till?

-Vad kan man göra med hjälp av DNA-analys?