Mål, Evolution


lektioner, labbar, läroboken.

Sidor i boken: 12, 16-18, 108-146,¤ Kunna beskriva de “fyra grundpelare” som Evolutionsteorin vilar på, enligt Darwin

(evolution, enligt Charles Darwin). Kunna redogöra för VARFÖR avkomman skiljer sig åt (tre förklaringar)


¤ kunna redogöra för innebörden i följande begrepp: art, population, selektion, genpool, selektionstryck, fitness, naturligt urval


¤ Kunna ge två exempel på selektion genom:

  1. Anpassningar till miljön (s.110-111 + lektion)

  2. Samevolution (s.113 + lektion)

  3. Könsurval (s.114+ lektion)


¤ Kunna ge en evolutionär förklaring till hur naturligt urval fungerar genom att använda relevanta termer och begrepp.


¤ Kunna redogöra för hur ö-liv påverkar storleken på djur och varför detta sker (s.112)


¤ -Vad är en art? (s.12) –Hur bildas nya arter? -Vilka förutsättningar/krav måste uppfyllas för att det skall kunna bildas en ny art? –Hur lång tid tar det att bilda en art? (s.116- 117)


¤ Varför blandas inte arter som lever nära varandra inom samma område? Vilka mekanismer (“artisolerande mekanismer”) hindrar att närstående arter blandas med varandra? (s.118)


¤ Kunna ge fem exempel på “stöd för E.T”, samt fem exempel på “kritik av E.T”


¤ Fossil: Vad är fossil? -Hur bildas fossil? -Var i Sverige hittar man fossil? -kunna beskriva tre metoder för att åldersbestämma fossil. -Hur kan fossil användas för att “bevisa evolution”? (s. 119-120 + lektion)


¤ Sedimentära bergarter: -Vad är? -Hur bildas de? Ge tre exempel på s. bergarter

(s. 119+ lektion)


¤ jämförande anatomi: -Vad innebär begreppet? -Hur kan jämförande anatomi användas för att “bevisa E.T”? (s.124)


¤ Kunna beskriva minst fem bra exempel på skillnader och likheter mellan kyckling-människa. Obs! Exemplen skall baseras på VAD NI SÅG i lab!


¤ Konvergent evolution: -Vad innebär begreppet? -Kunna redogöra för minst tre olika konkreta exempel! (s.126 + lektion) -Hur kan konvergent evolution användas för att “bevisa E.T”?


 ¤ Fosterutveckling: -Hur kan fosterutvecklingen användas för att “bevisa E.T” (s.124+ lektion)


¤ DNA-analys: -Hur kan analys av DNA användas för att “bevisa E.T” och hur kan det användas för att “motbevisa E.T” (s.125+ lektion)


¤ viktiga evolutionära händelser: Kunna placera in viktiga evolutionära händelser på rätt plats på tidsskalan (“tidslinjerna”, se min hemsida) ¤ kolonisationen av land: Kunna beskriva “kolonisationen av land” -Hur gick den till? -I vilken ordning skedde vad? -VARFÖR blev det så här? -Vilka var de evolutionära drivkrafterna?


¤ övergångsformer: Kunna beskriva ett antal “övergångsformer”: Archeopteryx, Ichtyostega, Näbbdjuret. -Hur kan sådana övergångsformer “bevisa E.T?”


¤ Förklara några viktiga evolutionära händelser:

a) syresättningen av atmosfären: -HUR gick det till? -Vad hände? -När? -Varför?

-När skedde “the Great oxygen event”?


b) Utvecklingen av Eukaryota celler från Prokaryota celler: -HUR gick det till?

-Vad hände? -Varför? -Vilka stöd finns för teorin om endosymbios? (s.130-131)


c) Utvecklingen av flercelliga Eukaryota organismer (“djur”) från encelliga, frilevande Eukarota celler. -HUR gick det till? -Vad hände? -Varför?


d) Kambriska explosionen: -Vad hände? -Förklaringar?¤ Människans evolution: Kunna beskriva “de stora dragen” i människans evolution.

 -Vad kännetecknar en primat? (s.138) -Vad menas med “hominider” och “homininer”? NÄR delade schimpanser och människor en gemensam förfader? När började vi gå på två ben?


¤ Människan: Kunna ge 12 exempel på egenskaper hos människan som är svåra att förklara på annat sätt än att vi har (delvis) utvecklats i vatten! (“strandapeteorin”)


¤ Förklaring till varför människor går på två ben, baserat dels på “savannteorin”, dels på “strandapeteorin”