Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulationen

s. 15-18, 21-23, 108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner.Matspjälkning & lite näringslära:

¤Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat! (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, 12:an, tunntarmen, blindtarmen, tjocktarmen, ändtarmen)


¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaften (saltsyran) ? (s. 111-112 + lektioner).


¤ näringsämnena, nedbrytning av: -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner? -Vad blir slutresultatet? (tabell s. 115 + lektioner)


¤ näringsämnena, kemi: Lite “proteinkemi” (läxa, lab), lite “fettkemi” (s.18 + s.120 + lektion + lab) och lite “kolhydratkemi” (lektion +lab)


¤ tunntarmens konstruktion/funktion: Beskriva uppbyggnaden samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ tarmbakterierna: Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare, strategier: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)


¤ enzymer: s.15 + 21-22 + läxa och lab “Hur är ett enzym uppbyggt”, “Vad är “activt centrum”? “Vilka faktorer påverkar ett enzyms prestationsförmåga?”)


¤ kostfibrer: s. 17 + s. 118 + lektion


¤ Människan växtätare eller djurätare? -Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner + lärobok)


¤ proteinmetabolism: Kunna redogöra för omsättningen av proteiner i kroppen (lektion)
levern:

¤ Kunna ge exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion)


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). + Orsaken till leversjukdomar (lektion)Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner , -varför och utav vilka anledningar behöver vi ett cirkulationssystem? (lektion + boken)


¤ VAD är det som avgör om ett djur behöver ett cirkulationssystem, eller ej?


¤ Du skal kunna beskriva cirkulationen hos några djurgrupper (Ryggradslösa djur, Leddjur, Fiskar, Groddjur, Reptiler, Fåglar och Däggdjur) genom att använda följande termer:

¤ -öppet/slutet kretslopp?

¤ -Enkelt/dubbelt kretslopp?

¤ Fullständigt/ofullständigt kretslopp?


Du skall dessutom kunna relatera ovanstående kretslopp till antalet rum som finns i hjärtat hos de olika djurgrupperna, SAMT om de olika Djurgrupperna är jämn- eller växelvarma (lektion)


¤ Kunna rita upp en “funktionell skiss” av hjärtat som visar:

a) Hur blodet leds genom hjärtat

b) Namnen på de största kärlen

c) Namnen på de största rummen i hjärtat

d) Namnet på klaffarna i hjärtat


obs! Skissen behöver EJ vara “anatomiskt korrekt”, utan bara vara en “funktionell skiss”! som på ett tydligt och pedagogiskt sätt visar ovanstående moment.¤ Du skall kunna redogöra för hur och varför olika sorters blodkärl ser olika ut:

a) -Hur är vener, artärer och kapillärer uppbyggda? (lärobok s. )

b) -Hur är deras uppbyggnad och funktion korrelerard till blodtryck, blodhastighet och sammanlagd tvärsnittsarea? -Varför sticker sig inte knarkaren i en artär när han skall injicera något?


¤ -Varför uppstår åderbråck endast i vener?¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och regleras (lektion + lärobok)


¤ kunna förklara vad blodtryck är, hur det mäts och risker med högt resp. lågt blodtryck samt vilka riskfaktorer som finns för högt blodtryck


¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt!


¤ kunna redogöra för HUR utbytet av ämnen i kapillärerna (mellan blodplasma, vävnadsvätska och cellplasma) går till


¤ kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt.


¤ Kunna förklara HUR (tre exempel!) de röda blodkropparnas anatomi/fysiologi är anpassad till deras funktion (lektion)


¤ Kunna redogöra för några problem med cirkulationen (“hjärt- & kärlsjukdomar”).

Vi har tagit upp högt blodtryck, åderbråck, ödem, åderförfettning/åderförkalkning, kärlkramp och hjärtinfarkt.

Du skall kunna beskriva problemet, dess orsak och verkan samt vad man kan göra åt det.