-Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera?1) -Hur sker signalering från hjärna till muskelcell?

https://www.youtube.com/watch?v=0mhAN4-8uWo

(den här killen blir jag stressad av! Men han tar upp alla detaljer från förra provet...dock FÖR detaljerat!)2) -Vad sker i muskelcellen vid kontraktion/relaxion?


Ord för att förklara förloppet (obs! finns fler!):

motorisk nerv

aktionspotential

signalsubstans (AcCh)

receptorer (=ligandstyrda jonkanaler) på muskelcellens yta (“sarcolemma”)

vilopotential

tröskelvärde

aktionspotential

SR (lager av Ca2+ inne i muskelcellen)

aktin

blockerande proteiner

bindningsställen för myosin

myosin

sarkomer (?)

ATP

kontraktion

https://www.youtube.com/watch?v=IOkn1ldFO60 Visar kopplingen mellan SR och sarcolemma på ett bra sätt!

https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w Visar myosin och aktin + “Sarcomer”. Vad som sker på molekylär nivå.

https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM Egentligen samma sak som de två andra klippen, men dessutom skillnaden mellan olika sorters fibrer i en muskel


s. 194 i boken: “motorisk enhet”. Obs! Dessa blir fler och får fler förgreningar vid träning!