The Great Oxygen event”:


En jämförelse mellan diagrammet på s.131 i boken och det som står på s. 303 i denna artikel: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1287914&fileOId=1287920s. 303: HÄMTA PENNA!

1) SKRIV MED SIFFROR: “EN MILJONDEL AV NUVARANDE HALT O2
2) SKRIV MED SIFFROR: “EN PROCENT AV NUVARANDE HALT O2


3) RÄKNA!: -Hur många gånger större är det “nya värdet” jämfört med det gamla?

-Hur stor var den procentuella ökningen av syre för 2.5 milarder år sedan?4) Jämför kurvornas utseende! Vilken “känsla” får man av “The Great Oxygen event” från de både diagrammen? Lägg märke till att den ena kurvans y-axel är logaritmisk! På så sätt kan man visa förändringar från små värden till mycket stora värden. Lärobokens skala är inte logaritmisk.