Tabell över näringsämnen, dess spjälkningsprodukter

och upptaget av dessa:

 

Näringsämne:

Slutprodukt efter spjälkning:

Var sker spjälkningen?

Tas upp

var?

Proteiner:

(s.16, 115)
Kolhydrat:

(s. 17, 115)
Fett: (s. 18, 115)
Mineraler:
Vitaminer:Vatten:

Kostfibrer: