-Vad sker med “maten” vid passagen genom matspjälkningsapparaten?Del av

matspjälknings-apparaten:-Vad sker här?


Mun:

(s.110)Svalget:

(s.111)Matstrupen:

(s.111)

Magsäck:

(s.111-112)


Tolvfinger

-tarmen:

(s.113)Tunntarmen:

(s.110, 113-114)Blindtarmen:

(s.110, 117)
Tjocktarmen:

(s.110, 116-117)Ändtarm:

(s.110)